Yrityspalvelut

 

INTO Pro FIT

Tehokkaampaa kuntoutusta työterveyshuollon rinnalla

ProFitKuva.jpg

INTO Terveys tuottaa tehokkaampaa kuntoutusta tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoidossa. Konseptiimme kuuluu fysiatrian erikoislääkärin kannanotto osana fysioterapiajaksoa. Tämän ansiosta vältytään turhilta jatkotutkimuksilta ja -konsultaatioilta työterveyshuollossa. Fysioterapeutin suoravastaanotto säästää työntekijän aikaa ja nopeuttaa työhön paluuta sekä vähentää työterveyshuollosta tulevia kustannuksia. Etäpalvelun avulla voimme kommunikoida asiakkaamme kanssa hoitojakson aikana ja varmistaa, että kuntoutus sujuu suunnitelman mukaisesti. Kommunikaatiomme työterveyshuollon kanssa parantaa hoidon laatua, kun työterveyslääkäri saa kaikki tarvitsemansa tiedot työntekijän tarkoituksenmukaista hoitoa varten. Pystymme INTOssa myös mittaamaan hoidon vaikuttavuutta, jonka ansiosta tiedämme, että asiakkaamme saavat oikeanlaista hoitoa oikeaan aikaan.

Mikäli haluat tarjota yrityksesi työntekijöille INTO Pro Fit -kuntoutuksen, ota yhteyttä Daniel Selinin, daniel.selin(at)intoterveys.fi ja pyydä tarjous!

Lue lisää INTOn käyttämästä etäpalvelusta.


 
kuvitus.jpg

Työpaikoilla keskimäärin joka kolmas sairauspoissaolo johtuu tuki- ja liikuntaelinvaivoista, kuten niska- ja selkäkivusta. Yhden sairauspoissaolo-päivän laskennallinen kustannus työnantajalle on keskimäärin 350€.


kuvitus2.jpg

Työyhteisössä tule-sairaudet aiheuttavat eniten yli kymmenen päivän sairauspoissaoloja. Kivun, masennuksen ja unettomuuden samanaikainen esiintyvyys lisää työkyvyttömyyden riskiä kymmenkertaiseksi.

Tule-sairauksia hoidetaan Suomessa liian usein kipulääkkeillä, sairauslomilla ja leikkauksilla, vaikka fysioterapian avulla päästään usein parempiin tuloksiin nopeammin ja kustannustehokkaammin.


kuvitus3.jpg

INTO Terveys tarjoaa yrityksille erilaisia räätälöityjä ratkaisuja tuki- ja liikuntaelinvaivojen ja kivun hoitoon sekä ennaltaehkäisyyn. Palveluitamme voi käyttää erillisinä tai osana työterveyshuoltoa. INTOsta lähtee aina palaute tai raportti työterveyshuoltoon, jotta kokonaiskuva työntekijöiden terveydestä säilyy siellä ja jotta yhteistyö olisi mahdollisimman sujuvaa.


 

INTO Kartoitus

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista, tavoitteena pitkittyneiden kiputilojen ehkäisy ja tulevien sairauspoissaolojen vähentäminen.

KartoitusKuva.jpg
 

Kyselylomakkeen avulla saadaan perustietoa henkilöstön terveydentilasta ja nähdään olemassa olevat riskitekijät, jotka voivat ennustaa tulevia sairauspoissaoloja. Tämän jälkeen jokainen työntekijä tutkitaan henkilökohtaisesti OMT fysioterapeutin vastaanotolla. Tämä alkututkimus takaa yksilöllisten vaivojen ja terveydellisten haasteiden huomioimisen ja yksilölliset harjoitus- ja omahoito-ohjeet joiden avulla vaivasta päästään eroon ja terveydentilaa/työssä jaksamista voidaan parantaa. Yksilöllinen tutkiminen antaa loogisen selityksen henkilön oireille ja motivoi paremmin aktiiviseen omatoimiseen hoitoon verrattuna yleiseen liikunta- ja terveysneuvontaan.

Omatoimista harjoittelua seurataan ja tuetaan vähintään 3kk etäpalvelun tai muun yhteydenpidon avulla. Tämä sitouttaa henkilöä riittävän pitkäjänteiseen työhön, jota vaaditaan ongelman ratkaisemiseksi.  Tarvittaessa tapaamisia voi olla useampi, mikäli tule-vaiva tai henkinen kuormittuneisuus alkuun vaatii fysioterapeutin tai psykologin hoitoa ennen omatoimisen harjoittelun aloitusta.


hyödyt yksilölle

  • Kattava raportti tule-terveydestä; liikkuvuus, lihasvoima sekä analyysi omaan vaivaan vaikuttavista tekijöistä

  • Yksilöllisesti räätälöity omahoito- ja harjoitusohjelma

  • Harjoittelun tuki ja progressio 3 kk:n ajan

  • Tarvittaessa vaivan/kivun hoito alkututkimuksen tehneen ammattilaisen toimesta

K18.jpg

taulukko.png

hyödyt työnantajalle

  • Kattava raportti henkilöstön terveydentilasta sekä työyhteisössä ilmenevistä vaivoista.

  • Jatkosuositukset, esim. fysioterapia, fysioterapeutin/psykologin luennot, työpaikan ergonomiaratkaisut tai työtapojen muutokset

  • Työhyvinvointi-toimenpiteiden perusta

  • Yhteistyö Työterveyshuollon kanssa: Kattava raportti myös työterveyshuollon käytettävissä, jotta kokonaiskuva työyhteisön terveydentilasta ja hyvinvoinnista pysyy siellä

 

INTO Kartoituksen tekee tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin pitkälle erikoistuneet fysioterapeutit validoitujen mittareiden ja testien avulla. Tämä takaa sen että kyselyiden ja testien sekä alkututkimuksen tulokset pystytään analysoimaan tarkoituksenmukaisesti sekä suhteuttamaan asiakkaan oireisiin ja työnkuvaan.

Mikäli haluat tilata yrityksesi työntekijöille INTO Kartoituksen, ota yhteyttä Daniel Selinin, daniel.selin(at)intoterveys.fi ja pyydä tarjous!