Yhteisvastaanotto

Mikä on yhteisvastaanotto?

INTOssa selvitämme potilaidemme ongelmia myös fysiatrian erikoislääkärin ja fysioterapeutin yhteisvastaanotolla. Yhteisvastaanotto tarkoittaa 60 minuutin aikaa, jossa tapaat ensin lääkärin ja fysioterapeutti liittyy seuraan hieman myöhemmin.

Mitä hyötyä yhteisvastaanotosta on?

Yhteisvastaanotto soveltuu etenkin toiminnallisten oirekokonaisuuksien selvittelyyn, jolloin diagnostiikka ja hoitosuunnitelma saadaan jo lähtötilanteessa muotoiltua monipuolisemmin. Yhteisvastaanotto voi olla hyödyllinen myös, jos oireita on jo selvitelty monen eri osaajan toimesta yksittäisinä käynteinä, mutta helpotusta tai yhteistä nimittäjää ongelmalle ei ole löytynyt. Suosittelemme yhteisvastaanottoa potilaille, joilla havaitsemme tarvetta työskennellä useamman alan osaajan kanssa. Näin säästetään potilaan aikaa ja karsitaan päällekkäistä tutkimista sekä helpotetaan tiedonkulkua.

Mitä vastaanotolla tapahtuu?

Lääkärin haastattelun ja tutkimisen lisäksi fysioterapeutti saattaa tehdä muutamia lisätestejä ja mahdollisesti lyhyen koehoidon. Hoitosuunnitelmaan sisältyvät sekä lääketieteelliset, että kuntoutukselliset näkökohdat lääkärin huolehtiessa mahdollisesta lääkehoidon suunnitelmasta sekä jatkotutkimusten tarpeesta. Terapeutti taas pohtii kuntoutuksen mahdollisuuksia osana hoitoa. Kun hoito päästään aloittamaan jo ensikäynnillä, säästyy terapiakäyntejä, aikaa ja rahaa. 

Jos sen sijaan olet jo käynyt lääkärissä ja saanut lähetteen fysioterapiaan, voit varata ajan suoraan fysioterapeutille.

CF046892.jpg