Tage Orenius

 
TageOrenius2019.png
 
 
 

Koulutus

Akateeminen tutkinto: Psykologian lisensiaatti

Ammatillinen jatkotutkinto: Terveyspsykologian erikoispsykologi

Tutkijakoulutus: Psykiatrian tutkijakoulutus; Valtakunnallinen kliininen tutkijakoulu 2013 - 

 

Muut koulutukset mm:

Kivun asiantuntijuus

Hypnoosi

Kehopsykoterapia 

 

Työkokemus

Olen toiminut kliinisenä psykologina noin 25 vuotta, viimeiset 20 vuotta etenkin kipua potevien ihmisten parissa. Työni lähtökohta on asiakkaan kipuoireiston ja siihen liittyvän kokemuksen laaja ja tarkka läpikäynti sekä oireiden ja psyykkisten tekijöiden kytkösten peruskartoitus. Lisäksi kartoitan aina asiakkaan perusluonteen rakennetta toimintoineen, voimavaroineen ja suojineen. Yhdistän tieteellisiä kivuntutkimustietoja asiakastyöhön, käyden seikkaperäisesti läpi asiakkaan oireistoon liittyviä tieteellisiä tutkimuksia luoden siten selitys- ja toimintamalleja palvelemaan hoitoa ja kuntoutusta.  

Kliinisen työni ohella koulutan terveydenhuollon henkilöstöä kipuun liittyvistä osa-alueista. Tieteellinen tutkimustyöni liittyy kipuun. Olen tutkinut mm. hoito- ja kuntoutusinterventioita kroonisesti kivuliailla potilailla, kivunsäätelyä aivoissa sekä kipuun kytkeytyvien psyykkisten ja psykosomaattisten ilmiöiden mekanismeja. Lisäksi olen tutkinut kipuun kytkeytyviä psyykkisiä tekijöitä erityisillä potilasryhmillä, kuten reumaatikoilla, CRPS-potilailla, yliliikkuvilla (EDS) ja potilailla joilla on synnynnäinen diastrofinen dysplasia.