Vaivaisenluu

Kipeytyykö isovarvas kävellessä? Mitähän sille pitäisi tehdä? Fysioterapeutti, OMT Daniel Selin kertoo syistä vaivaisenluun taustalla ja siitä, miten tätä vaivaa kannattaa hoitaa:

Vaivaisenluulla (Hallux valgus) tarkoitetaan jalkaterän ongelmaa, jossa isovarvas kääntyy muita varpaita kohti. Vaivaan liittyy isovarpaan tyvialueella tuntuva kipu joka voi myös säteillä jalkapöytään tai jalkapohjaan. Kipu pahenee isovarpaan tyvinivelen kuormittuessa, mutta pitkälle edennyt vaivaisenluuvaiva särkee myös levossa. Korkokenkien käyttö, kävely- tai juoksuharrastus tai mikä tahansa toiminto joka lisää isovarpaan tyvinivelen ojennusta ja painetta pahentavat oireta.

vaivaisenluun syyt ja kipua pahentavat tekijät

Vaivaisenluulle voi olla synnynnäinen taipumus, mutta usein taustalla on toimintahäiriö joka lisää jalkaterän etu- sisäosan kuormittumista. Suurentunut kuormitus lisää isovarpaan tyvinivelen painetta mikä voi johtaa nivelen rustomuutoksiin ja kulumaan. Isovarpaan nivelkapselin sisäosa, nivelsiteet ja isovarpaan loitontajalihas venyy jonka seurauksena varvas pääsee kääntymään kohti muita varpaita. Isovarpaan tyvinivelen limapussi kipeytyy ja turpoaa. Tähän liittyy usein myös ulkoisesti nähtäviä muutoksia missä iho punoittaa ja alue on turvonnut.

Liian pienet ja huonosti istuvat kengät voivat pahentaa oireita, korkokenkien käyttö on usein haasteellista ja voi lisätä alueen kuormitusta. Naisilla vaiva on lähes 10 kertaa yleisempi kuin miehillä. Vaivaisenluuvaivaa edeltää usein lättäjalkaisuus jossa jalkaholvia tukevat rakenteet venyttyvät eivätkä enää tue jalan rakenteita tarpeeksi. Tähän liittyy myös lihasheikkouksia ja liikerajoitteita jotka yhdessä lisäävät jalkaterän sisäosan kuormittumista. Niin kuin jalkapohjan kalvojänteen kiputilan yhteydessäkin myös vaivaisenluuvaivojen riskitekijöinä pidetään nilkan jäykkyyttä, ylipainoa, seisomatyötä, matalakaarista jalkaterää sekä alentunutta lihasvoimaa.

 

vaivaisenluun tutkiminen

Diagnoosi perustuu anamneesiin (potilaan kertomus) sekä tarkkaan kliiniseen tutkimukseen. Muita tutkimuksia voidaan tarvittaessa tehdä poissulkeakseen muita syitä isovarpaan kiputilaan. Röntgentutkimuksilla voidaan todeta nivelen mahdollinen kuluma ja poissulkea murtumat. Jos epäillään infektiosairautta tai kihtiä voidaan tämä varmentaa verikokeilla. Kihdin toteamiseksi veren uraattipitoisuuden on oltava koholla, mutta lopullinen varmistus tehdään tällöin nivelenesteen mikroskooppitutkimuksella. Hermoratatutkimus (ENMG) voidaan tehdä jos epäillään oireilun syyksi hermoperäistä ongelmaa. Näitä kuitenkaan harvoin tarvitaan koska näihin harvoin liittyy vaivaisenluulle ominaista virheasentoa. Kliinisen tutkimuksen ja mahdollisten lisätutkimusten perusteella suunnitellaan vaivaisenluun hoito niin, että se vastaa yksilöllisiä tarpeita.

Daniel Selin.jpeg

 

vaivaisenluun Hoito

Konservatiivinen (ei leikkauksellinen) hoito on vaivaisenluu-ongelman ensisijainen hoitovaihtoehto. Vaivaisenluun hoidon tavoitteena on lievittää kipua ja parantaa potilaan toimintakykyä. Isovarvasta voidaan suoristaa joko tukia käyttämällä tai eri teippausmenetelmiä hyödyntäen. Myös kenkävalinta ja yksilölliset tukipohjalliset voivat vähentää alueen kuormittumista ja helpottaa kipua. Jalkaterän tukirakenteita voidaan auttaa vahvistamalla ympärillä olevia lihaksia. Kliinisessä tutkimuksessa selvinneet taustatekijät on otettava huomioon hoidon toteutuksessa jonka myötä vaivaisenluun hoito kokonaisuutena voi olla hyvin erinäköinen eri ihmisillä.  Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä alaraajoihin erikoistunut fysioterapeutti tai lääkäri osaa tutkia ihmistä kokonaisuutena ja ottaa kantaa oireilun taustalla oleviin syihin ja laatia kuntoutusohjelma tämän mukaisesti. Vaivaisenluulla on taipumus pahentua iän mukana joten mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitettu hoito parantaa hoitotulosta huomattavasti. Vaivaisenluun ehkäisy onnistuu myös fysioterapeutin laatiman harjoitusohjelman avulla.

Leikkaushoitoa voidaan harkita jos oireilu pitkittyy konservatiivisesta hoidosta huolimatta. On kuitenkin muistettava että kyseessä on monen tekijän yhteisvaikutuksesta syntyvä ylikuormitus- ja kiputila jonka kudosperäinen hoito ei välttämättä tuo kokonaisvaltaista ratkaisua ongelmaan mistä syystä vaiva uusiutuukin noin 20% leikatuista.

 
Vaivaisenluun hoito.jpg

Daniel Selin
Fysioterapeutti, OMT
INTO Terveys

tunnistitko itsesi?

me olemme täällä sinua varten!

Haluatko tietoa uusista blogikirjoituksista sähköpostiisi? Lähetämme uutiskirjeen noin kerran kuukaudessa.