Nivelrikko - Onko leikkauksesta apua?

Fysiatrian erikoislääkäri Kristiina Kokkosen kolmas osa nivelrikkoa käsittelevästä blogisarjasta:

Aiemmin kirjoitin nivelrikon luonteesta osana ihmisen ikääntymistä ja myös oireista, jolloin nivelrikkoa aletaan kutsua sairaudeksi. Jatkoin kertomalla nivelterveyteen liittyvistä itsehoidon keinoista, lääkärin roolista osana hoidon ja kuntoutuksen suunnittelua sekä kivun hoitoa. Kerroin myös fysioterapeutin keinoista auttaa sairauden ja oireiden hoidossa sekä itsehoidossa. 

Lähes kaikki tietävät, että joidenkin nivelten toimintaa voidaan parantaa proteesilla. Voiko siis kuluneita niveliä hoitaa muutenkin ortopedisin keinoin ja koska näin kannattaa tehdä?

 

Kun nivelen rustoinen osa kuluu riittävästi, alkaa sen alla oleva luu hankautua toista luuta vasten nivelen liikkuessa ja kuormittuessa. Luukalvo aistii hankauksen kipuna ja koko nivel suojautuu kudosmuutoksilla, kuten paksuuntumalla ja sarveistumalla. Kudoksen muoto muuttuu ja nivel jäykistyy, jolloin sen käyttö liikkuessa on haastavaa. Kipu myös estää nivelen liikuttamista ja vapaata kuormitusta. Jos liikunta, kuntoutus ja kivunhoito eivät riitä päivittäisen toimintakyvyn tukemisessa tai kipua on hankalaa hallita, voidaan pohtia kirurgin keinoja auttaa. 

 

Tähystyspuhdistus eli artroskopia

Aiemmin ortopedit tekivät paljon tähystystoimenpiteitä. Toimenpiteessä kurkistetaan kameralla nivelen sisään pienestä iholle tehtävästä viillosta, jolloin nähdään mahdolliset vauriokohdat. Nivel puhdistetaan ja huuhdellaan sidekudosjätteestä, höylätään muuttuneita tai sarveistuneita nivelen pintoja liukuvuuden parantamiseksi ja ommellaan rispaantuneita tai katkenneita jänteitä sekä kierukoita. Tällä toimenpiteellä pyritään vähentämään kipuhaittaa, lisäämään nivelen kantavuutta ja liikettä sekä ehkäisemään kuluman etenemistä. 

Hiljattain laajoissa tutkimusaineistoissa on osoitettu, etteivät tähystyksessä tehtävät toimenpiteet juurikaan paranna toimintakykyä tai vähennä kipua, jonka vuoksi niiden määrä osana nivelkirurgiaa on vähentynyt huomattavasti.

 

Osteotomia

Luun muovausta käytetään, kun nivelpinnan kuormituksen painopistettä halutaan muuttaa. Jos nivelen asento muuttuu nivelrikon etenemisen myötä, voi sen liikerata vähentyä. Virheasento rasittaa ympäröiviä kudoksia ja aiheuttaa kipua. Osteotomiassa luuta muokataan ottamalla pala pois tai kääntämällä luun asentoa, joskus jopa vastakkaiseksi kuin alkuperäinen, ja luuduttamalla sitten uudelleen. Tavoite on kivuttomampi liikerata kuormituksen muuttuessa kantavalla nivelpinnalla.  

Tästä  pääset lukemaan HUS:n lonkan tekonivelleikkauksen potilasohjeen.

Tästä pääset lukemaan HUS:n lonkan tekonivelleikkauksen potilasohjeen.

 Keinonivelet

Suomessa tehdään vuosittain noin 12 000 polven ja 10 000 lonkan tekonivelleikkausta. Se tarkoittaa, että yli 65 -vuotiaista lähes 1/50 on keinonivel joko polvessa tai lonkassa. Proteesinivelten käyttö- ja kulutusprofiilit ovat parantuneet kehityksen myötä nopeasti ja uusimmat proteesit kestävätkin jo 10-25 vuotta. Nykyisin keinonivelen asentaminen yhä nuoremmille on mahdollista.  

 

Yleisimmät keinonivelet ovat polvi- ja lonkkaproteeseja. Polven suhteen vaihtoehtoja on useampi.

1. Osa nivelestä (esimerkiksi sisäpinta) voidaan protetisoida ja lisätä kantavuutta ja liikettä, jos kyseessä on vain toispuoleinen kuluma. 

 2. Lumpion alla oleva rustopinta voidaan pinnoittaa, jolloin lumpion hankauskipu vaimenee.  Pelkkä lumpion protetisointi ei ole kovin yleistä uusintaleikkausriskin vuoksi. 

3. Yleisintä on vaihtaa koko nivel. Käytännössä silloin pinnoitetaan sekä reiden että sääriluun päädyt keinonivelmateriaalilla, joka istutetaan kannastaan luun sisään. Joskus samassa yhteydessä pinnoitetaan lumpion sisäpinta. 

 

Lonkassa useimmiten vaihdetaan molemmat nivelpinnat. Myös lonkassa proteesi istutetaan reisiluun sisään. Lonkkamaljakossa oleva nivelpinta pinnoitetaan keinomateriaalilla ja kiinnitetään sementillä. Materiaalivaihtoehtoja on useampi. 

Fysiatri+Helsinki.jpg

Olkapään keinoniveleen päädytään, jos nivelen asento on kuntoutuksesta huolimatta huono tai jos potilas kärsii jatkuvasta liike- tai lepokivuista ja luudutus tai osteotomia eivät tule kyseeseen. Nivelen vaihtaminen tapahtuu korvaamalla lapaluun ”kuppi” ja olkapään ”nuppi” keinomateriaalilla. Ongelmia tässä nivelessä ilmenee enemmän, koska kyseessä on hyvin liikkuva nivel, jonka kantavuus ja liike perustuvat paljolti lihasjänteiden ja sidekudoksen tuomaan tukeen. Se, mitä kivun osalta saavutetaan, saatetaan menettää kokonaisliikkuvuudessa. Toimintakyvyn tavoite onkin paras mittari määrittämään tarvetta keinonivelen asennukselle. 

 

Luudutukset

Sorminivelten nivelrikko on yleistä ja aiheuttaa monenlaista hankaluutta päivittäisessä toiminnassa. Peukalon tyvinivel on altis kuluman tuomille oireille, samoin kuin sormien kärkinivelet. Näin pienissä nivelissä ruston korvaaminen keinomateriaalilla ei onnistu. Hankalassa oire tilanteessa voidaan päätyä luudutukseen eli jäykistämään koko nivel. Tuolloin usein liikekipu helpottaa, mutta liikerata ja nivelpinnan liukuminen vähenevät huomattavasti. Luudutukseen päädytään, jos nivel on hyvin epätukeva, kuormittaminen ei tahdo onnistua tai kipuhaitta jatkuu hankalana muista toimenpiteistä huolimatta. 

Myös nilkassa ja selkärangassa nivelten pintojen luuduttaminen yhteen on mahdollista. Jäykistettäessä nivelten pinnat tuetaan vastakkain ensin höyläten ne sopivammiksi toistensa muotoon. Luudutus tapahtuu käyttämällä keinoluumassaa sekä joskus potilaan omaa luuta siirteenä tukemaan nivelen asentoa. Toipumista seurataan kirurgin kontrolleissa. 

 


lonkan+nivelrikon+hoito.jpg

Kuntoutus ennen ja jälkeen leikkauksen

Vaikka ortopedisiin hoitoihin jouduttaisiin turvautumaan osana nivelrikon hoitoa, tarvitaan kuntoutusta sekä ennen että jälkeen toimenpiteen. Operatiiviseen hoitoon valmistautuminen alkaa painonhallinnalla, kivun hoidolla ja lihasvoiman parantamisella lihaskuntoharjoittelun avulla. 

 

Miksi tämä on tarpeen? 

Kuntoutusta tarvitaan, jotta uudella materiaalilla olisi parempi mahdollisuus tulla osaksi toimivaa niveltä. Painonhallinta on tärkeää, sillä kehon paino kuormittaa myös keinoniveltä ja nivel ei kestä liian suurta painoa. Tutkimuksissa on todettu, että suuri kipuhaitta ennen leikkausta ennustaa myös hankalampaa kipua leikkauksen jälkeen. Osittain taustalla on kivun kroonistuminen ja osittain muiden ympäristökudosten oireilu. Hoitamattomana kipuilu jatkuu operaation jälkeenkin, mikä turhaan johtaa tyytymättömyyteen myös uutta niveltä kohtaan. Myös uuden nivelen käyttöönotto voi hidastua. 

 

Leikkaushoidon jälkeen tarvitaan usein ohjausta, neuvontaa ja tukea siihen kuinka uutta niveltä saa alkaa kuormittaa ja liikuttaa. Tärkeää on päästä mahdollisimman varhain liikkeelle ja kuitenkin liikkua siten, että nivel saa parantua rauhassa. Alkuun liike ja kuormitus tapahtuvat pienellä liikeradalla nivelen keskiasentoa vaalien ja lisäten portaittain kudosten parantumisen mukaan. 

Joskus liikkeelle lähtöön ja kuormitukseen voi liittyä pelkoa ja epävarmuutta. Jos sairaalasta tullut ohjaus ei riitä, on hyvä hakeutua fysioterapeutin vastaanotolle. 

Mitä fysioterapeutti tekee?

Fysioterapeuttinen ohjaus ja seuranta on suositeltavaa etenkin tilanteessa, jossa toimintakyvyn palautuminen pitkittyy ja nivelessä on ollut pitkittyvää kipua leikkausta edeltävästi. Terapeutti ohjaa liikunnan aloituksen turvallisesti ja seuraa nivelen toimintakyvyn palautumista. Myös kivun ja turvotuksen hoito, sekä liikekivun ehkäisy ovat fysioterapian keskiössä. Tavoitteena on tukea ja motivoida kuntoutumiseen ja uuden nivelen monipuoliseen käyttöön. Fysioterapeutin avulla kuntoutuminen on nopeampaa ja uuden nivelen toiminnallisuus voi olla parempi kuin omin konstein toipumisen myötä. 

Fysiatri+Kristiina+Kokkonen.jpg

Kristiina Kokkonen

Fysiatrian erikoislääkäri

Kuntoutuksen erityispätevyys, kivunhoitoon erikoistuva


 

Kärsitkö sinä nivelrikosta? Me olemme täällä sinua varten!

INTOssa nivelrikkoa hoitavat fysioterapeutit: Daniel, Nina, Saara, Petteri, Martti ja Terhi.

Haluatko jatkossa tietoa sähköpostiin uusista blogikirjoituksista? Lähetämme uutiskirjeen noin kerran kuukaudessa.