Polven ja lonkan nivelrikko

Mitkä ovat nivelrikon ensioireet? Entä mitä on polven nivelrikon hoito? Jos sinulla on särkyä nivelissä tai epäilet nivelrikkoa ja haluat tietää siitä enemmän, tässä on sinulle tuhti tietopaketti. Fysioterapeutti, OMT Daniel Selin kertoo nivelrikon syistä ja siitä, miten sitä voidaan hoitaa:

Nivelrikko, eli nivelkuluma tai artroosi, on maailman yleisin nivelsairaus jonka esiintyvyys yleistyy ikääntyessä. Sen perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta nivelrikossa nivelruston sidekudoksessa ja väliaineessa tapahtuu solu- ja molekyylitasolla enemmän hajottavia kuin rakentavia tapahtumia. Tämä aiheuttaa muutoksia koko nivelessä ja sitä ympäröivissä kudoksissa mitkä ajan kanssa saavat aikaiseksi laaja-alaisen muutoksen ihmisen liikkumisessa ja toiminnallisissa tehtävissä. Nivelrikkoa esiintyy eniten polvissa, lonkissa, sorminivelissä sekä selkänikamien välisissä fasettinivelissä. Tässä artikkelissa perehdytään polven ja lonkan nivelrikkoon, mutta perusperiaate niin tausta- kuin riskitekijöiden sekä hoitoperiaatteiden osalta on suureksi osaksi sama muidenkin nivelten nivelrikossa. 

polven nivelrikon hoito.jpg

Nivelrusto sijaitsee toisiinsa niveltyvien luiden päissä ja sen tehtävänään on vaimentaa luihin kohdistuvaa rasitusta sekä edesauttaa luiden välistä liukumista. Nivelrusto koostuu kollageenista ja vettä itseensä sitovista proteoglykaaneista, siinä ei ole verisuonitusta tai hermopäätteitä, joten nivelruston aineenvaihdunta ja ravinnonsaanti on pitkälti riippuvainen niveleen kohdistuvasta paineenvaihtelusta. Rustoon kohdistuva kuormitus puristaa veden ulos kudoksesta, joka kuormituksen lakattua palaa rustokudokseen proteoglykaanien negatiivisen varauksen synnyttämän osmoottisen paineen vaikutuksesta. Näin ravinnerikasta nestettä pääsee rustokudokseen ja vähäravinteista nestettä rustosta nivelväliin. Nivelen kuormitus onkin nivelruston aineenvaihdunnan ja rakenteen kannalta tärkeimpiä fysiologisesti vaikuttavia tekijöitä. Kohtuullisella nivelkuormituksella voidaan ylläpitää ja parantaa nivelruston ominaisuuksia.

 

nivelrikon syyt ja esiintyvyys

Nivelrikon perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta perimällä ja ympäristövaikutuksilla, kuten nivelten kuormittumisella tai kuormittamattomuudella, on vaikutusta nivelruston ominaisuuksiin. Polven nivelrikon ja lonkan nivelrikon riskitekijöinä pidetään ylipainoa, ikääntymistä, aikaisempia nivelvammoja sekä fyysisesti raskasta työtä. Myös nivelten kuormittamattomuudella vaikuttaisi olevan vaikutusta nivelruston terveyteen sekä nivelrikon syntyyn. 

Polven ja lonkan nivelrikon oireina ovat nivelkipu ja liikerajoitukset. Nivelkipu on usein jomottavaa, liikkuessa pahenevaa kipua, joka oireilun alkuvaiheessa vähenee levossa, mutta ajan kuluessa voi muuttua jatkuvaksi jomotukseksi joka vaivaa myös öisin. Polven nivelrikon tyypillinen kipualue on joko nivelraon tai polven edessä tuntuva suhteellisen paikallinen kipu. Lonkan nivelrikossa kipu tuntuu tyypillisesti nivusessa tai reiden etu- yläosissa, mutta se voi myös olla laaja-alaisempaa ja tuntua esimerkiksi pakaran alueella. Polven ja lonkan nivelrikkoon kuuluu myös tyypillisesti jäykkyyttä aamuisin ja liikkeelle lähtiessä, joka usein helpottaa hetken liikkumisen jälkeen. Pitkälle edennyt polven nivelrikko voi näkyä myös ulkoisestikin polven turpoamisena. 

 

nivelrikon hoito

nivelrikon tutkiminen ja toteaminen

Diagnoosi perustuu anamneesiin (potilaan kertomus), tarkkaan kliiniseen tutkimukseen sekä radiologisiin löydöksiin. On kuitenkin hyvä muistaa että nivelten kuluminen on osa elämää, eikä pelkästään kuvantamistutkimuksissa ilmenevä kuluma ilman oireilua ole syy huolestua. On hyvin tavallista että täysin oireettomilla henkilöillä tavataan kulumaa eri nivelissä ilman että nämä mitenkään aiheuttaisivat kipua tai toimintahäiriöitä. Nivelrikon tulee sopia potilaan oireisiin ja kliinisessä tutkimuksessa ilmeneviin löydöksiin jotta voidaan epäillä tämän olevan syy oireisiin. Tarvittaessa voidaan vielä laboratoriotutkimuksilla poissulkea muita syitä nivelkipuihin, mutta näihin on harvoin tarvetta. 

 

nivelrikon Hoito

Konservatiivista, eli ei-leikkauksellista, hoitoa pidetään polven ja lonkan nivelrikon ensisijaisena hoitomuotona. Hoidon tavoitteena on kivun lieventäminen sekä toiminta- ja työkyvyn parantaminen. Polven ja lonkan nivelrikossa niveltä ympäröivien lihasten vahvistaminen sekä liikkuvuuden parantaminen ovat ensisijaisen tärkeitä. Nämä saavutetaan tarkan, nousujohteisen ja yksilöidyn harjoitusohjelman avulla johon on usein hyvä liittää myös liikkuvuuksia parantavia ja ylläpitäviä harjoitteita ja käsittelyä. Liian raskas tai kuormittava liikunta voi alkuvaiheessa vain pahentaa oireita, joten harjoittelu on aloitettava riittävän maltillisesti. Fysioterapeutti osaa huomioida kaikki nämä tekijät ja laatia suunnitelman oireiden helpottamiseksi, jotta nivelrikosta kärsivä potilas saadaan mahdollisimman pian palaamaan takaisin työn ja harrastustoiminnan pariin. 

Nivelrikon lääkehoidossa tavoitellaan oireiden lieventymistä, koska nivelrikkoa parantavaa lääkitystä ei ole olemassa. Tämä on kuitenkin tärkeä osa kokonaiskuntoutusta jotta harjoittelu sujuisi ilman suurempia komplikaatioita. Kipu- ja tulehduskipulääkkeet ovat lääkehoidollisesti ensisijaiset vaihtoehdot, mutta jos näillä ei saavuteta toivottua tulosta, voidaan myös kokeilla opiaatteja tai nivelen sisäisiä glukokortikoidi- ja hyaluronaatti-injektioita. Tälloin nivelrikkoon ja kivunhoitoon erikoistunutta lääkäriä on hyvä konsultoida. 

Tekonivelleikkaus tulee kyseeseen silloin kun konservatiivisella hoidolla (esim. fysioterapialla) ei saavuteta haluttua tulosta ja potilaalla on vaikea kipu ja toiminnanvajaus. Tekonivelleikkauksien tulokset ovat usein erinomaisia ja monien kivut jäävätkin niin sanotusti leikkauspöydälle. Parhaan pitkäaikaisvaikutuksen saavuttaa yhdistämällä leikkaus tämän jälkeiseen fysioterapiajaksoon jossa varmistetaan että niveltä ympäröivät lihakset toimivat halutulla tavalla ja että liikkuvuuden ja toiminnan kannalta kaikki on kunnossa. 

DanielSelin.jpg

 

Daniel Selin

Fysioterapeutti, OMT

INTO Terveys

 

Tunnistitko itsesi?

Me olemme täällä sinua varten!

Haluatko tietoa uusista blogikirjoituksista sähköpostiisi? Lähetämme uutiskirjeen noin kerran kuukaudessa.