Nivelrikkoa vai muuta särkyä?

Etsitkö tietoa nivelrikon syistä ja oireista? Kiusaako nivelkivut? Fysiatrian erikoislääkäri Kristiina Kokkonen kertoo nivelrikon aiheuttajista ja oireista:

Nivelsäryt ovat perinteisesti kuuluneet säätieteiden maailmaan. ”Reumatismin” runtelemat nivelet ovat perinteisesti toimineet ilmapuntarina murrosilmoilla ja sadetta enteillen. Etenkin peukalot, ranteet, polvet ja nilkat ovat kertoneet sään muutoksesta. Onko tässä perää? Miksi niin moni nivel oireilee vaikka reumaa ei olisikaan? Voisiko kyse olla nivelrikosta? Nivelrikko on hyvin yleinen ja iän mukaan yleistyvä sairaus. Sen taustamekanismi eroaa nivelreumasta, mutta molempiin sairauksiin kuuluvat nivelten tulehdusvaiheet, jolloin nivel turpoaa, on kivulias, jäykkä ja sen kuormittaminen on vaikeaa.

Nivelrikon syyt

Nivelrikko tarkoittaa nivelistön luuta pinnoittavan ruston tuhoutumista ja häviämistä ajan mittaan. Rusto on laadultaan sidekudosta, jonka kehitystä säätelee yksilöllinen geneettinen profiili. Se, mikä nivelpinnoitteen kulumaprosessin lopulta käynnistää on vielä selvittämättä.  Nykytiedon mukaan ainakin alla olevilla seikoilla on vaikutusta kulumaprosessin etenemiseen:

1.     Yksilölliset perinnölliset tekijät  (Kyllä, nuorillakin voi olla nivelrikkoa)

2.     Tapaturmien ja suurten kolhujen aiheuttama äkillinen ruston vaurioituminen tai pitkäaikainen nivelen virhekuormitus raskaissa töissä

3.     Elämäntapatekijät

4.     Ikääntyminen

Nivelruston aineenvaihduntaa heikentäviä elämäntapatekijöitä ovat esimerkiksi tupakointi, rasva- ja sokeritasapainon häiriintyminen sekä monella tapaa merkittävä ylipaino. Aineenvaihdunnalla tarkoitetaan verenkierrossa ja solujen energiapitosuudessa tapahtuvia muutoksia. Näiden heikentyessä ajatellaan, ettei rustokudos pääse uusiutumaan yhtä nopealla tahdilla kuin se tuhoutuu.

kuva blogi.png

Nivelrikon oireet

Nivelen rutina, rahina, turvotus, kipu ja aamujäykkyys. Pikkuhiljaa liikkuessa hankaloituvat oireet aiheuttavat rajoituksia tekemiseen; ensin raskaampien töiden osalta, sitten pikkuhiljaa kevyempien tehtävien. Nivelten asento ja muoto voivat pikkuhiljaa muuttua.

Mitä ihmettä? Keväällä julkaistussa nivelrikon käypähoitosuosituksessa kerrotaan tutkimustietoon perustuen, että nivelrikko voi olla oireeton ja sen syntymekanismia ei tunneta?

Itsessään rustokudoksen paksuus ei aina korreloi kipuun. Kulumasairauden tautiprosessiin liittyvät tulehdusjaksot, joten välissä on taas rauhallista ja rakennetaan uutta; siitä mitä voidaan. Tulehdusvaiheessa nivelen sisään kertyy puolustusjärjestelmän soluja ja hälytys välittyy kaikkialle kehoon välittäjäainejärjestelmän kautta. Samalla niveleen kertyy nestettä. Turvonnut nivel liikkuu kankeasti ja painon lataaminen nivelen päälle tai nivelen liikuttaminen aiheuttaa niveltä ympäröiviin rakenteisiin painetta ja venytystä mikä aistitaan kipuna. Tulehdusprosessi myös ärsyttää kemiallisesti paikallisia kipua aistivia vapaita hermopäätteitä. Niveltä ympäröivät lihakset reagoivat nivelen lähettämiin kipusignaaleihin pyrkimällä rajoittamaan liikettä eli jännittymällä ”suojaksi” nivelen ympärille. 

Nivelen sisäisen prosessin myötä aktivoituvat välittäjäaineet saattavat aktivoida myös muualla kehossa uinuvat nivelrikkoalueet, jolloin nivelen kipuoireet alkavat vaivata myös muita niveliä. Pitkittyessään kipu vaikuttaa toimintakykyyn, liikunta- ja suorituskykyyn sekä laskee elämänlaatua.

Miksi nivel ja sen ympäristö sitten oireilevat eri ympäristöissä? Sisäiset tekijät vaikuttavat  kudostuhon vaiheisiin; onko tulehduksen aktiivinen vaihe meneillään? Ulkoisen paineen vaihtelu vaikuttaa nivelen sisäiseen paineeseen, jolloin jälleen nivelen kipuhermot aistivat paineenmuutokseen liittyvän venytyksen tai ympäristökudosten kiristymisen.

Mikä suojaa nivelrikolta?

1.     Terveet elämäntavat ja oikeanlainen ravitsemus (aineenvaihdunta)

2.     Sopiva kuormitus

Näinkö yksinkertaista se on? Emme voi vaikuttaa ikään emmekä perimäämme. Toisaalta fyysiset työolosuhteet ja tapaturma-alttius kuuluvat myös sellaisiin osioihin elämässä, johon emme ainakaan ennaltaehkäiseväsi usein voi tai osaa puuttua.

Mitä tiede on osoittanut?

Tutkimuksissa on pystytty osoittamaan nivelruston tehokkaampi uusiutuminen, kun sitä kuormitetaan sopivalla liikunnalla. Tuolloin kudos saa tiedon vahvistua tiettyyn suuntaan ja rakentua sopivan tiiviiksi. Näin toimii myös luukudos esimerkiksi murtuman jälkeen. Rustokudoksen ja tukikudoksen on polvessa todettu uusiutuvan tehokkaammin esimerkiksi vedessä tapahtuvan liikunnan myötä, jolloin niveleen kohdistuva paine ja venyttävä liike suosivat ruston uusiutumista.

Näyttöä on myös yksipuolisen ja virheasennossa tapahtuvan kuormituksen haitallisista vaikutuksista kudoksiin. Kun kehon ja kannettavan kuorman paine kohdistuu koko kantavan nivelpinnan päälle, se jakautuu tasaisemmin kaikkialle ruston alueelle. Jos taas nivel on huonossa asennossa saman kuorman alla toistuvasti, kohdistuu paine pienemmälle pinta-alalle. Tällöin alla oleva kudos alkaa kärsiä toistuvista mikrorikoista ja paineen aiheuttamasta hapenpuutteesta. Nivelrikon ensimmäinen vaihe on alkanut.

Lonkan osalta hyvän liikkuvuuden on todettu parantavan toimintakykyä ja päivittäistä elämänlaatua nivelrikosta huolimatta. Niveltä ympäröivä kudos ja lihakset ovat avainasemassa sekä liikkuvuuden, että nivelen kantokyvyn osalta; ne vastaavat nivelen liikkumisesta oikeassa asennossa ja kuormittumisesta muiden vartalon liikkeiden myötä. Niveltä ympäröivien kudosten hapettuminen ja hyvinvointi parantavat myös nivelen sisäistä aineenvaihduntaa, mikä antaa rustokudokselle mahdollisuuden rakentua vahvemmaksi. Kireyksien vähentäminen ja lihaksen voimaharjoittelu ovat tässä hoidon kulmakivenä.

Seuraavassa osiossa kerron hieman nivelrikon hoidon keinoista ja kivun hoidosta. 

CF046628.jpg

Kristiina Kokkonen

Fysiatrian erikoislääkäri

Kuntoutuksen erityispätevyys, kivunhoitoon erikoistuva

 

Vaivaako nivelet? Me olemme täällä sinua varten!

Haluatko tietoa uusista blogikirjoituksista sähköpostiisi? Lähetämme uutiskirjeen noin kerran kuukaudessa.