Yksilölliset tukipohjalliset

6 kopio.jpg

Yksilöllisesti muotoilluilla tukipohjallisilla pyritään palauttamaan alaraajojen optimaalista toimintaa. Tukipohjalliset muotoillaan asiakkaan jalkaterän ollessa neutraaliasennossa jolloin siihen kohdistuu vähiten kuormitushuippuja. Tukipohjalliset kiilataan tarvittaessa niin, että saadaan toivottu tulos jonka seurauksena alaraajojen kuormitus tasaantuu. Mahdolliset tukipohjalliset voidaan teettää joko ensimmäisen hoitokäynnin yhteydessä, tai varata tähän erillinen aika. Tukipohjalliset saa heti mukaansa ja niihin voi tarvittaessa tehdä muutoksia myös jälkikäteen. Kontrollikäynnillä voidaan tarvittaessa varmistaa että pohjalliset ovat sopivat ja että oirekuvassa on tapahtunut muutos parempaan. Fysioterapeutti voi myös pohjallisten kulumisesta päätellä että jalkaterän kuormitus tapahtuu toivotulla tavalla. Kontrollikäynnin yhteydessä tarkastetaan myös että annetut harjoitteet ovat vielä tarkoituksenmukaiset. Harjoittelun teho perustuu sen progressiivisuuteen, eli harjoitusohjelmaa muokataan sitä mukaa kun oireet helpottuvat ja lihakset vahvistuvat.

Voit koekäyttää tukipohjallisia 30 päivää ja maksaa ne vasta, kun olet niihin tyytyväinen. Jos jostain syystä et ole pohjallisiin tyytyväinen, voit palauttaa ne 30 päivän koeajan aikana, eikä sinun silloin tarvitse maksaa niistä. Maksat vain vastaanottokäynnistä, kun pohjalliset teetetään.

Alaraajatutkimus

Ihminen ottaa aktiivisuustasostaan riippuen noin 2-5 miljoonaa askelta vuodessa. Ihmisen alaraajat; lantio, lonkka, polvi, nilkka ja jalkaterä ovat kehon kuormitetuimpia rakenteita. Alaraajaoireilun taustalla on usein liikeketjussa tapahtuvat muutokset joiden seurauksena jokin alue kuormittuu joko liiallisesti tai liian vähän. Myös loukkaantumiset ja sairaudet aiheuttavat toiminnallisia muutoksia liikkumisessamme jonka myötä yhden alueen vaurioituminen voi saada aikaiseksi hyvin laaja-alaisia muutoksia kehon yhteistoiminnassa. Suurin osa alaraajojen tuki- ja liikuntaelinvaivoista voidaankin luokitella rasitusvammoiksi jotka kehittyvät pitkäaikaisen ylikuormittumisen seurauksena, jossa kudokseen kohdistuva kuormitus ylittää kudoksen sietokyvyn. On tärkeä selvittää mistä tämä mahdollinen yli- tai alikuormitus johtuu jotta tilanteeseen voi puuttua ja tehdä muutoksia jotka palauttavat optimaalisen liikkumisen ja vähentävät oireilua.

akillesjänteen+kipu.jpg

Tuki- ja liikuntaelimiin sekä alaraajoihin erikoistunut fysioterapeutti tai lääkäri osaa tutkia ihmistä kokonaisuutena ja ottaa kantaa oireilun taustalla oleviin syihin. Kliinistä tutkimusta ohjaa alkuhaastattelu, jonka avulla selvitetään taustalla olevia kuormitustekijöitä. Kliinisessä tutkimuksessa tarkastellaan ihmisen liikkumista, kuten kävelyä, juoksua sekä muita päivittäisessä liikkumisessa ilmeneviä liikkeitä. Lisäksi selvitetään lantion, lonkan, polven, nilkan ja jalkaterän liikkuvuuksia, nivelten tukikapasiteettia ja lihasvoimaa. Tarkan tutkimuksen perusteella laaditaan yksilöllinen suunnitelma ongelman ratkaisemiseksi yhdessä asiakkaan kanssa.

Hoito on aina yksilöllisesti suunniteltu vastaamaan asiakkaan tarpeita ja tavoitteita. Liikehäiriöitä ja kipua voidaan hoitaa esimerkiksi manuaalisen terapian menetelmillä, kuten nivelten manipulaatio- ja mobilisaatio käsittelyillä, lihasten- ja lihaskalvojen käsittelyillä, hermokudoskäsittelyillä, liike- ja liikkuvuusharjoitteilla tai akupunktiolla. Toiminnallisissa ongelmissa on pyrittävä muuttamaan ihmisen liiketapoja optimaalisemmiksi vahvistamalla heikentyneitä lihaksia, parantamalla liikelaajuuksia lyhentyneissä ja kiristyneissä lihaksissa sekä muuttamaan kehon kuormittumista tasapainoisemmaksi. Muutokset ovat usein pieniä hienosäätöjä ihmisen liikkumisessa ja ryhtitottumuksissa. Käydään läpi kävelyyn, istumiseen ja seisomiseen liittyviä kuormitustekijöitä ja tehdään näihin tarvittavat muutokset jotta ylikuormittumista ei enää syntyisi. Urheilijoilla käydään läpi lajivaatimukset ja suoritustekniikka joiden harjoittelusta on usein hyötyä myös itse urheilusuoritukseen kivun ja toimintahäiriön lisäksi.  

Tarvittaessa voidaan käyttää myös ulkoisia tukia, kuten teippauksia, niveltukia tai yksilöllisiä tukipohjallisia. Näiden avulla pyritään joko vähentämään ylikuormittuneen kehonalueen kuormittumista tai muuttamaan kuormitusta niin että se ohjautuu laajemmalle alueelle vähentäen kuormitushuippuja.

akillesjänteen+kipu.jpg
 

Varaa aika meille

Alaraajatutkimuksia ja tukipohjallisia tekee Daniel Selin.