INTO på svenska

INTO Terveys är en klinik i Fiskehamnen i Helsingfors med specialläkare inom fysiatri, OMT fysioterapeuter och smärtpsykologer. Vi hjälper människor som har problem i stöd- och rörelseorganen och/eller smärta. Vi erbjuder vid behov ett tätt samarbete mellan olika yrkesgrupper, vilket medför en mångsidigare diagnostisering och behandling som tar i beaktande människan som en biopsykosocial helhet.

Alla läkare och terapeuter på INTO är högt utbildade och specialiserade inom sitt område.

Till INTO kan du komma då du har t.ex. huvudvärk, migrän, ont i nacken eller ryggen, om du har skadat knäet eller axeln, före och efter operationer eller om du har kronisk smärta. Vi har även lymfaterapi för svullnader och smärta samt moderskapsfysioterapi. Vi har också möjlighet att göra inlägg till skorna ifall du har problem med fötterna eller benen.

På svenska får du hjälp av fysiater Kristiina Kokkonen samt fysioterapeuterna Daniel Selin och Nina Saarikivi.

Du kan boka tid på nätet eller med att ringa oss 050 4645434.

CF046892.jpg
 

INTO in English

INTO Terveys is a clinic in Kalasatama, Helsinki with medical doctors specialized in physical medicine and rehabilitation, OMT physiotherapists and pain psychologists. We help people with musculoskeletal problems and pain. When nessescary, we work closely together to achieve better results as a multiprofessional team.

All doctors and therapists at INTO are highly specialized in their field. You can visit us if you for instance have headache, migraine, neck or back pain, if you have injured your knee or shoulder, before or after surgery or if you suffer from chronic pain.

We also offer lymphatic therapy for swelling and pain and physiotherapy for pelvic disorders (after pregnancy/delivery). We can also make insoles for shoes if you have problems with your feet or legs.

All our doctors and therapists speak fluent english.

You can book an appointment online or by calling 050 4645434.